Visie

Op onze school staat het kind centraal, wij bieden onderwijs aan speciale kinderen. Wij richten ons op kinderen vanaf 6 – 13 jaar die zowel leer- als ontwikkelingsproblemen kunnen hebben. Wij vinden het belangrijk om er samen met de ouders/verzorgers voor te zorgen dat het kind optimaal kan ontwikkelen. Wij bieden een veilige, gestructureerde omgeving waarin we werken vanuit betrokkenheid en verantwoordelijkheid. Door afstemming op de

instructie- en ondersteuningsbehoeften willen wij tegemoet komen aan de onderwijsbehoeften van een kind en zorgdragen voor succeservaringen.

Motivatie is voor het leren (op school) heel belangrijk. Motivatie komt van binnenuit en gaat samen met de emotionele beleving die per persoon verschillend kan zijn. Wanneer je als kind de handvatten hebt en de kansen krijgt om jouw leerdoelen binnen je bereik te brengen wordt je motivatie steeds groter.

Het team richt zich onder andere op breinprocessen en leergedrag (denken en doen). Voor de kinderen betekent dit: wat is de bedoeling van deze taak, waar werk ik naar toe, wat leer ik en hoe verwacht ik dat de taak zal gaan?

Zo zullen we doelmatiger gaan werken aan de zelfstandigheid, vermogen tot samenwerken, en de taakgerichtheid van de kinderen.

 

Wat maakt SBO De Branding uniek, waarin onderscheiden we ons?

 • Op de Branding werken we vanuit veiligheid, betrokkenheid en geborgenheid
 • Op de Branding hebben we speciale zorg voor speciale kinderen. We streven er naar dat ieder kind de aandacht krijgt waar het recht op heeft.
 • Op de Branding kan elk kind zich ontwikkelen binnen zijn/haar mogelijkheden en zijn/haar talenten benutten.
 • Op de Branding hechten we veel waarde aan de sociale vorming van kindern
 • We willen kinderen en ouders laten ervaren dat school plezierig is.
 • We zijn bewust op zoek naar afstemming met ouders, kinderen, andere scholen.
 • We streven naar een optimale communicatie tussen directie, leerkrachten, ander personeel, de kinderen en hun ouders. Onze school is laagdrempelig.
 • Het team van onze school kenmerkt zich door hoge mate van betrokkenheid, collegialiteit, betrouwbaarheid, teamgeest en bereidheid tot verdere professionalisering.

 

Wat betekent GOED onderwijs voor De Branding?

 • Uitgaan van de onderwijsbehoeften van kinderen. Wij werken ontwikkelingsgericht waarbij we ons onderwijs afstemmen op de mogelijkheden, talenten en behoeften van kinderen. Afstemmen betekent zoeken naar een balans tussen eigen initiatief van kinderen en een sturende, begeleidende rol van de leerkracht.
 • Een gelukkig en tevreden kind. Kinderen hebben geloof en plezier in eigen kunnen en hebben vertrouwen in hun eigen toekomst.
 • Leren vindt plaats vanuit een betekenisvolle situatie in een rijke, voorbereide en uitdagende leeromgeving. Dit geldt zowel voor de kinderen als voor de personeelsleden.
 • Uitgaan van en afstemmen op de mogelijkheden van kinderen, ouders en collega’s
 • Ervaren wat en wie je bent, dat anderen je waarderen en graag met je omgaan en dat je anderen waardeert.
 • Vanuit collegialiteit en een sterke teamgeest planmatig handelen en blijvend ontwikkelen.