Visie

Onze visie is gebaseerd op 8 kernwaarden die wij willen uitdragen. Deze kernwaarden zijn: openheid, warmte, geduld, plezier, geborgenheid, eigenheid, eerlijkheid en respect.

Op SBO De Branding draait alles om het kind, zijn ouders, de leerkracht, het team en het ontwikkelingsperspectief van het kind. De aspecten die evenseens bijdragen aan een succesvolle schooltijd worden gevormd door de leeromgeving, de instructie, de leerstof en het rooster en de zorgstructuur.

 

 

Wat maakt SBO De Branding uniek, waarin onderscheiden we ons?

 • Op de Branding werken we vanuit veiligheid, betrokkenheid en geborgenheid
 • Op de Branding hebben we speciale zorg voor speciale kinderen. We streven er naar dat ieder kind de aandacht krijgt waar het recht op heeft.
 • Op de Branding kan elk kind zich ontwikkelen binnen zijn/haar mogelijkheden en zijn/haar talenten benutten.
 • Op de Branding hechten we veel waarde aan de sociale vorming van kindern
 • We willen kinderen en ouders laten ervaren dat school plezierig is.
 • We zijn bewust op zoek naar afstemming met ouders, kinderen, andere scholen.
 • We streven naar een optimale communicatie tussen directie, leerkrachten, ander personeel, de kinderen en hun ouders. Onze school is laagdrempelig.
 • Het team van onze school kenmerkt zich door hoge mate van betrokkenheid, collegialiteit, betrouwbaarheid, teamgeest en bereidheid tot verdere professionalisering.

 

Wat betekent GOED onderwijs voor De Branding?

 • Uitgaan van de onderwijsbehoeften van kinderen. Wij werken ontwikkelingsgericht waarbij we ons onderwijs afstemmen op de mogelijkheden, talenten en behoeften van kinderen. Afstemmen betekent zoeken naar een balans tussen eigen initiatief van kinderen en een sturende, begeleidende rol van de leerkracht.
 • Een gelukkig en tevreden kind. Kinderen hebben geloof en plezier in eigen kunnen en hebben vertrouwen in hun eigen toekomst.
 • Leren vindt plaats vanuit een betekenisvolle situatie in een rijke, voorbereide en uitdagende leeromgeving. Dit geldt zowel voor de kinderen als voor de personeelsleden.
 • Uitgaan van en afstemmen op de mogelijkheden van kinderen, ouders en collega’s
 • Ervaren wat en wie je bent, dat anderen je waarderen en graag met je omgaan en dat je anderen waardeert.
 • Vanuit collegialiteit en een sterke teamgeest planmatig handelen en blijvend ontwikkelen.