Medezeggenschapsraad

Onze school heeft net als alle scholen een medezeggenschapsraad.

U kunt de leden van de MR benaderen via het volgende e-mail adres: mr@debranding-vcpo.nl

Onze medezeggenschapsraad bestaat uit:

Oudergeleding
Linda van der Torren, groep geel
Patrick Schenderling, groep rood

Personeelsgeleding
Karin Blom
Mariëtte de Vries
Tineke Wolf