Medezeggenschapsraad

Onze school heeft net als alle scholen een medezeggenschapsraad.

U kunt de leden van de MR benaderen via het volgende e-mail adres: mr@debranding-nissewijs.nl

Onze medezeggenschapsraad bestaat uit:

Oudergeleding
Linda van der Torren, groep rood
Patrick Schenderling, groep groen

Personeelsgeleding
Karin Blom
Mariëtte de Vries (voorzitter)
Tineke Wolf