Rondleiding en kennismaken

Als na het MDO-overleg op de reguliere basisschool blijkt dat SBO De Branding de passende plaats is voor uw kind, wordt er een toelaatbaarheidsverklaring bij het Samenwerkingsverband (Kindkracht) aangevraagd. Zodra deze is afgegeven nodigen wij ouders /verzorgers en leerling uit op school voor een rondleiding en kennismakingsgesprek. We laten u dan de school zien en vertellen hoe we op De Branding werken met de kinderen. Zodra we akkoord zijn worden de inschrijfformulieren ingevuld. Tevens wordt er een plaatsingdatum afgesproken. In de jaargids staan de 3 plaatsingdata genoteerd. Tijdens het kennismakingsgesprek vragen wij een aantal zaken van de ouders/verzorgers:

  • Inschrijfformulier
  • medicijnformulier
  • Toestemmingsverklaring opvragen dossier bij school en indien nodig, overige instanties