Samen met ouders

Wij hechten veel belang aan een goede communicatie en willen de ouders, waar mogelijk, betrekken bij het onderwijs en de ontwikkeling van hun kind. We hebben hiervoor diverse oudergesprekken:

  • persoonlijk plan besprekingen
  • incidentele gesprekken op initiatief van leerkracht, intern begeleider, psycholoog, logopediste of maatschappelijk werkende
  • gesprekken op uw initiatief
  • adviesgesprekken schoolverlaters

Wij organiseren ook meerdere momenten waarop we ouders informatie geven. Dat kan gaan over onderwerpen als: dyslexie, voortgezet onderwijs, kennismaking, open dag, enzovoorts. 

U kunt ook lid worden van de Medezeggenschapsraad (MR). U heeft dan invloed op het beleid van de school  door middel van advies of inspraak.

De Activiteitencommissie ondersteunt de school bij allerlei activiteiten zoals Sint, Kerst, schoolontbijt en andere activiteiten. Aanmelden hiervoor kunt u bij een van de teamleden.