Schooltijden

De deur gaat om 8.20 open. Alle leerlingen gaan dan naar binnen, naar hun klas. De leerkracht begroet de leerlingen bij de deur van het lokaal. Vaak ligt er een startopdracht klaar om de dag mee te beginnen. Als iets echt van belang is kunt u dat kort tegen de leerkracht zeggen. Ook is de leerkracht bereikbaar via de mail en via social schools. We vinden het namelijk belangrijk dat de leerkracht vanaf het startmoment zich volledig kan bezighouden met de leerling.

In de ochtend en aan het begin van de middag gaan de leerlingen allemaal een kwartier naar buiten.

Alle leerlingen blijven over op onze school, aangezien wij een continurooster hanteren.  

In de middagpauze gaan de leerlingen een een kwartier naar buiten en eten/drinken zij een kwartier met de eigen groep onder toeziend oog van de leerkracht. Ook het buitenspelen gebeurt onder begeleiding van de leerkracht.

maandag 8.30 - 14.15 uur
dinsdag 8.30 - 14.15  uur
woensdag 8.30 - 12.15 uur
donderdag 8.30 - 14.15 uur
vrijdag 8.30 - 14.15 uur