Onderwijs in de aanvangsgroep

Groep geel is onze aanvangsgroep. Op dit moment is dit een groep 4.

Gedurende de dag wordt er goed ingezet op onderwijs, begeleiding en de instructies voor rekenen, lezen, taal en spelling.

In deze groep is veel aandacht voor sociale vorming en het vertrouwen in eigen kunnen. Kinderen en ouders moeten ervaren dat de school en het leren plezierig is. We leren werken, de zelfstandigheid en de werkhouding. Daarnaast schenken we ook nog aandacht aan de leerhiaten die ze eerder  hebben opgelopen.